Laura Prego, Tècnica ZING Mentoria, Àrea d’Ocupabilitat

En els últims anys, ha sorgit un creixent interès en Espanya cap a la mentoria social com un recurs efectiu per a recolzar a grups en situacions de vulnerabilitat. Diversos estudis recolzen els beneficis d’aquesta metodologia (DuBois & Rhodes, 2008), que es fonamenta en la creació de llaços de confiança entre persones mentores i mentorades, amb repercussions tant a nivell individual com en la societat íntegrament.

La meta de la mentoria dins del projecte ZING és estimular el creixement psicosocial i competencial dels joves, en una etapa crucial del seu desenvolupament d’identitat i autoestima. Els efectes positius del suport d’un mentor es manifesten en diferents aspectes, des del desenvolupament d’habilitats socials fins a millores notables en el benestar emocional i psicològic. A més, en línies generals, s’ha constatat com un factor determinant en la disminució de conductes de risc i en la promoció d’assoliments acadèmics positius (Feu i Prieto-Flores, 2015).

No obstant això, l’impacte de la mentoria no es restringeix a les persones mentorades. La relació bidireccional establida també enriqueix als mentors, presentant-se com una oportunitat d’aprenentatge mutu que contribueix a l’eliminació d’estereotips i prejudicis associats a grups culturals, classes socials o generacions específiques (Agullo, 1997).

En connectar amb individus provinents de contextos diversos, els mentors assumeixen un compromís profund amb la diversitat i se submergeixen en un procés continu d’aprenentatge. Aquest enriquiment personal els capacita per a advocar per la justícia, respectar els drets i la dignitat de les persones, convertint així a la mentoria en un pont que fomenta la comprensió mútua i l’empatia.

S’ha demostrat que la inversió en relacions humanes és essencial per a construir una societat més unida i comprensiva. Aquest enfocament capacita a les persones mentorades per a ser agents actius de canvi en les seves pròpies vides i els proporciona les eines necessàries per a establir relacions similars en el seu entorn natural.

D’aquesta manera, la mentoria social, en la seva essència, s’erigeix com un motor de canvi social, desafiant les convencions tradicionals en les polítiques socials i promovent relacions basades en el suport mutu en lloc de jerarquies assistencials.