APOSTEM PER CONNECTAR TALENT AMB OPORTUNITATS

Les Beques Zing són una oportunitat única de formació d'impacte perquè joves amb compromís i motivació, que no han pogut accedir al món formatiu en igualtat de condicions que la resta, puguin fer el seu cim formatiu i laboral.

QUÈ ÉS LA BECA ZING?

Una beca per a cursar els estudis post-obligatoris que el o la jove hagi escollit sense que la situació econòmica sigui un impediment.

APOSTEM PER LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)COM A OPCIÓ QUALITATIVA I DE FUTUR.

També oferim oportunitats d’itineraris de:

? Batxillerat
? Graus universitaris
? Programes de Formació i Inserció (PFI)

L’altre valor afegit de les Beques Zing és l’acompanyament per part de l’entitat social o un/a mentor/a assignat/da, que dóna suport al jove durant tot l’itinerari de formació.

QUÈ COBREIX LA BECA ZING?

  • L’import de matrícula de formació post-obligatòria sense un import fix, a més de despeses de material i transport segons les necessitats de cada sol·licitant i amb una durada de tot l’itinerari de formació.
  • Formació en un centre públic, privat o concertat, sense importar l’import, segons l’impacte que això pugui tenir a la seva vida.

QUI POT OPTAR A UNA BECA ZING?

  • Joves preseleccionats per entitats socials a les que estan vinculats. Els seus educadors/es els acompanyen durant tot el camí, des de la preselecció, durant la formació i també en la transició al món laboral.

QUI DECIDEIX QUI REP LA BECA ZING?

  • Tots/es els candidats/es passen per una entrevista personal (presencial o virtual) amb l’equip de psicòlegs i psicopedagogs vinculats Zing.
  • A més, han d’escriure una carta de motivació que l’entitat social fa arribar a l’equip de Zing. És a partir de la valoració conjunta de l’entrevista i de la carta de motivació que l’equip de Zing fa la selecció de becats.

QUAN SE SOL·LICITEN LES BEQUES ZING?

  • La convocatòria de sol·licitud de Beques Zing s’obre anualment, d’abril a setembre.
  • Un/a jove que ha obtingut la Beca Zing pot renovar-la any rere any, sempre que superi el curs acadèmic, mantingui el seu compromís amb els estudis i l’orientació vocacional en el seu itinerari formatiu.

COM SOL·LICITO UNA BECA ZING?

Sóc centre d’educació secundària

Contacta amb l’equip de Zing