“NO EXISTEIX UNA COMUNITAT SENSE NETWORKING”

ZING Network és una comunitat formada per les més de 100 entitats socials col·laboradores de ZING Programme i els més de 1.500 joves que han passat pel programa.

La missió de ZING Network és construir una comunitat que impulsi el reforç de les competències transversals dels i les joves que han passat per ZING Programme amb l’objectiu de millorar el seu èxit educatiu i la seva inserció laboral.

L’èxit educatiu i professional dels i les joves procedeix:

  • En primer lloc, del seu compromís i motivació pels estudis.
  • En segon lloc, gràcies a tot l’ecosistema que els i les acompanya durant la seva trajectòria educativa i professional (educadors/es, xerpes que els acompanyen a trobar la seva vocació, mentors/es, professors/es, tutors/es, famílies …).
  • I finalment, i no menys important, gràcies a el fet de pertànyer a diferents comunitats al llarg de la seva trajectòria personal i professional. Aquestes els impulsen a crear una sèrie de relacions positives i a reforçar competències transversals bàsiques que els donaran aquest empenta per aconseguir el seu cim. Una d’aquestes comunitats és ZING Network i és que una de les claus d’aquesta comunitat és el networking.

LA IMPORTÀNCIA DEL NETWORKING

El networking és l’art de dues variables: construir i mantenir relacions personals basades en la confiança. Aquestes relacions s’aconsegueixen a mig i llarg termini, i les persones implicades en aquestes relacions obtenen un benefici en comú.

Quines són les claus per fer un bon networking?

  1. No vendre, sinó informar. Si assisteixes a un acte de networking, tracta de no vendre, sinó de transmetre informació. Si tu vens i jo venc, no aconseguirem el que busquem. La fórmula màgica del networking és: 1+1= 3
  2. Gestionar els contactes. Segons diverses investigacions de mercat, el 80% d’ofertes d’ocupació es troben a través de contactes i només el 20% es fan públiques.
  3. Tenir una estratègia. Encara que el networking sigui una eina molt potent requereix d’una estratègia. És important tenir clar a qui vols conèixer i amb quina finalitat.
  4. Treballar els contactes abans de necessitar-los. Si comences a construir el teu cercle de contactes en el moment en què el necessites per “X” motiu no funciona. Per això és essencial construir amb anterioritat a la necessitat de l’contacte i mantenir la relació.

“Si camines sol arribaràs més ràpid, si camines acompanyat arribaràs més lluny”

Proverbi xinès

Aquesta és l’essència de ZING Network i la raó de ser d’un dels eixos diferencials del programa. ZING Programme és molt més que una beca i estem convençuts que els nostres zingers arribaran molt lluny gràcies a l’esforç i dedicació de tot l’ecosistema que els i les envolta.