Un dels eixos més diferencials de ZING Programme  recau en oferir oportunitats formatives a joves compromesos amb els seus estudis, responsables però sobretot amb una vocació clara. I no només això. Aspirem a que la vocació acadèmica es transformi en pocs anys en una professió vocacional. Què ens duu a diferenciar aquesta aposta com un dels èxits de ZING?

 

De la vocació acadèmica a la vocació professional

En primer lloc la necessitat dels joves de trobar un sentit als seus itineraris formatius i laborals. Simon Sinek argumenta en al seva teoria del “cercle daurat” que la gran majoria d’adults van a les seves feines sabent què han de fer cada dia; bona part d’ells podien explicar com ho duran a terme, però molts pocs són capaços d’explicar per a què ho fan. És a dir, quin sentit té la seva contribució laboral. Aquest biaix entre el que ens motiva i mou respecte al que acabem duent a terme surt reflectit en les darreres investigacions de mercat –  només un 13% dels treballadors afirmen realitzar una feina vocacional. Si la vocació és tan important, com la definiríem?

 

Per alguns és sinònim de feina ideal. Per a d’altres, el destí que ens ve marcat. Com si tots estiguéssim predestinats a trobar una feina concreta que impulsa els nostres talents ja sigui convertint-nos en futbolista, astronauta, doctor/a o influencer. Cert? En part. Des de ZING creiem que la descoberta vocacional és un procés que contempla dues grans etapes. En primer lloc, descobrir qui sóc i per a què valc (l’autoconeixement). I en segon lloc, com impulsar els meus talents cap a una professió que em motivi (l’orientació acadèmica).

Posem-li forma amb un exemple concret. Imaginem un jove amb talent per compartir històries; amb facilitat de presentar i compartir relats davant grups de persones, i amb dots de bon orador. Aquest jove té la vocació de comunicador, i per davant no té un sol itinerari sinó molts segons els seus interessos personals:

  • Vocació comunicador + interès per esports (periodista esportiu)
  • Vocació comunicador + interès per negocis (marketing)
  • Vocació comunicador + interès pel teatre (actor/actriu)

 

El projecte ZING Vocació

La vocació no limita sinó potencia els itineraris formatius dels joves. I com ho treballem des de ZING?

ZING Vocació es dirigeix a joves desmotivats i/o desorientats vinculats a Entitats Socials amb l’objectiu d’impulsar la seva descoberta vocacional i activar en el curt termini itineraris formatius o laborals. La implementació del programa es duu a terme a través d’intervencions individuals o grupals, amb una metodologia pròpia, i amb un equip de 20 xerpes (facilitadors professionals) que acompanyaran els joves cap al seu cim – descobrir el seu futur per a què.

Els resultats 6 mesos finalitzada la intervenció són molt satisfactoris amb una activació del 90% de joves participants, és a dir, que han retornat al sistema educatiu o aconseguit una inserció laboral. Durant el darrer curs 2020/21 s’han beneficiat de ZING Vocació 400 joves.

Es queda aquí l’impacte del projecte? Sabem que no, i es que bona part del 92% d’èxit educatiu dels 800 joves que van rebre una Beca ZING l’any passat es deu a que un jove motivat, i cursant estudis vocacionals, té un índex molt més elevat de finalitzar satisfactòriament el curs.

I es que com deia Mark Twain, “els 2 dies més importants de la teva vida són quan neixes, i quan descobreixes per a què”. Us apunteu a la expedició? Tot camí comença amb un primer pas.