Hannes Brandt, Programme Manager ZING Vocació, Àrea d’Ocupabilitat

Maria Rosal, Project Manager ZING Vocació, Àrea d’Ocupabilitat

En un context de ràpids canvis socials i tecnològics, l’orientació vocacional es presenta com a crucial per a preparar als joves davant la incertesa laboral. És important invertir en aquest àmbit com un enfocament estratègic per a guiar a les futures generacions en un mercat laboral imprevisible i dinàmic.

Els canvis accelerats en la societat i la tecnologia provocaran l’obsolescència d’uns certs camps professionals i l’emergència de nous, dificultant el seu seguiment per part del sector educatiu. Les trajectòries professionals ja no són lineals, i l’èxit laboral depèn cada vegada més de l’adaptabilitat i l’aprenentatge continu.

Organitzacions internacionals, com la Comissió Europea i la UNESCO, criden de manera unànime a augmentar la inversió en orientació professional. Se subratlla que l’orientació no ha de ser un apèndix de l’educació, sinó un component essencial per a donar propòsit a la formació, ajudant els estudiants a identificar els seus interessos i metes professionals.

En el context espanyol, es destaca la importància d’una orientació sistemàtica i d’alta qualitat per a promoure la igualtat d’oportunitats i combatre l’abandó escolar prematur. A Catalunya, encara que s’han implementat mesures per a abordar aquest problema, s’assenyala que les inversions actuals poden no ser suficients, considerant els costos significatius associats a l’abandó i canvi de carrera dels estudiants en les universitats espanyoles.

La importància de reconèixer la labor dels orientadors i les limitacions que enfronten

L’alta càrrega de responsabilitats i la falta de temps obstaculitza als orientadors poder brindar una orientació adequada als alumnes. Els canvis profunds en l’entorn educatiu i laboral requereixen no sols una millora quantitativa en l’orientació professional, sinó també estàndards qualitatius nous. És important que hi hagi col·laboració entre diversos actors, com a docents, tutors, famílies i l’entorn escolar, per a proporcionar una orientació més efectiva.

És necessari adaptar l’orientació a les demandes actuals del món laboral postobligatori. Igual que en un sistema sanitari, és crucial que s’inclogui professionals especialitzats en diferents àrees i una coordinació efectiva entre actors clau. Advocant per una orientació que s’adapti a la realitat canviant i s’integri de manera contínua al llarg de tota la vida professional.

La bretxa entre el sector educatiu i el món professional

La bretxa existent entre el sector educatiu i el món professional està evidenciada per la falta de familiaritat dels joves amb diverses professions. És important poder establir una connexió constant entre l’escola i el món professional, proposant models com els Gatsby Benchmarks a Anglaterra i el World of Work als EUA.

Serà necessari establir un marc comú que permeti als joves conèixer-se a si mateixos, identificar els seus interessos vocacionals i adaptar-se a un món laboral en constant canvi. I que hi hagi una col·laboració entre actors locals, com a municipis i entitats empresarials, per a facilitar aquesta connexió.

En resum, el redisseny i enfortiment de l’orientació és urgent davant els canvis socials i tecnològics. Per això, requereix un enfocament holístic, on l’orientació sigui un sistema complementari que involucri a experts, el món professional, l’entorn escolar i actors locals, amb un marc comú, però una coordinació local o regional. La implementació reeixida requerirà voluntat de canvi, diàleg i cooperació entre totes les parts involucrades.