Paco Romero, Responsable de Desenvolupament i Aliances.

En l’actualitat, el Tercer Sector té un paper fonamental en la transformació i progrés de comunitats i societats a tot el món. Les organitzacions sense ànim de lucre i entitats socials es dediquen a abordar desafiaments complexos, des de l’educació i l’atenció mèdica fins a la igualtat de gènere i la sostenibilitat ambiental. Aquests desafiaments, on el sistema públic sovint no arriba, són essencials per al benestar de la societat. No obstant això, per a aconseguir un impacte significatiu, aquestes organitzacions han començat a explorar la col·laboració estratègica amb el sector privat, aprofitant les pràctiques ESG com un pont entre els objectius socials i empresarials.

El Tercer Sector es troba en una cruïlla de creixement i desafiaments. A mesura que els problemes socials es tornen més interconnectats i complexos, les organitzacions sense ànim de lucre s’enfronten a la necessitat d’innovar i col·laborar en noves formes per a complir amb la seva missió. El finançament, la visibilitat, la creació d’un entorn més propici, l’optimització de recursos i la professionalització d’uns certs aspectes de les estructures organitzatives i departaments són preocupacions persistents en les entitats socials. Això ha portat a la cerca d’aliances estratègiques que puguen amplificar el seu impacte.

Aliances: Un Enfocament Integral

Al llarg de la història de la literatura econòmica, han sorgit nombroses definicions d’aliances estratègiques. Si resumim totes elles, podem dir que una aliança estratègica és un acord entre organitzacions que facilita relacions cooperatives, amb diferents graus d’autonomia i interdependència. En aquestes aliances, totes les parts aporten competències clau i tenen necessitats de les competències de les altres parts. Es persegueix un objectiu comú de gran valor estratègic per a totes elles, la qual cosa implica un compromís a llarg termini. Aquestes relacions es basen en la confiança, la coordinació, la gestió de riscos i la cerca de recursos per a millorar la competitivitat. En aquest context, parlem de les relacions entre entitats socials i empreses privades.

Aquestes col·laboracions entre entitats socials i empreses s’han convertit en una eina poderosa per a abordar aquestes preocupacions. En unir forces, totes dues parts poden aprofitar les seves fortaleses úniques per a abordar problemes socials i ambientals, generant sinergies. Les empreses aporten recursos financers, experiència operativa i una xarxa global, mentre que les organitzacions sense ànim de lucre aporten una comprensió profunda dels problemes socials i el coneixement de com abordar-los.

Tipus de Col·laboració entre Entitats Socials i Empreses

  1. Filantropia i Patrocinis: La filantropia corporativa implica donacions de diners, recursos o béns per part de les empreses per a donar suport a causes i projectes d’entitats socials. Els patrocinis són acords en els quals una empresa finança esdeveniments, programes o altres iniciatives d’una entitat social a canvi de visibilitat i reconeixement.
  2. Voluntariat Corporatiu i Executiu: El voluntariat corporatiu implica que els empleats de l’empresa dediquen part del seu temps, sigui durant el seu horari laboral o en el seu temps lliure, i les seves habilitats a activitats socials, com ajudar en projectes comunitaris o en esdeveniments benèfics. El voluntariat executiu involucra a líders de l’empresa en rols de voluntariat.
  3. Assistència Tècnica i Serveis Pro Bono: Les empreses poden oferir la seva experiència i habilitats professionals a entitats socials de manera gratuïta o a un cost reduït. Això pot incloure serveis legals, comptables, de màrqueting, tecnològics, entre altres.
  4. Màrqueting Social: El màrqueting social implica que l’empresa s’involucren en activitats que promoguin un canvi social positiu, com a campanyes de conscienciació. El màrqueting amb causa ocorre quan una empresa vincula la venda dels seus productes o serveis amb el suport a causes socials. Aquesta categoria també pot incloure associacions de marques per a augmentar la visibilitat i sensibilitzar a favor de la missió.
  5. Desenvolupament i Implementació Conjunta de Programes o Empreses Socials: Empreses i entitats socials poden col·laborar per a crear i desenvolupar programes o projectes que aborden problemes socials de manera sostenible. Fins i tot poden anar més enllà i crear empreses amb un propòsit social.

Cadascuna d’aquestes formes de col·laboració brinda diferents oportunitats perquè empreses i entitats socials col·laboren juntes amb l’objectiu d’abordar desafiaments socials i crear un impacte positiu en la comunitat. L’elecció de la forma de col·laboració es basa en els objectius i recursos tant de les empreses com de les entitats socials, així com en la naturalesa de la causa que totes dues parts desitgen recolzar.

Des de Nous Cims, el que ens impulsa a buscar aliances estratègiques és la possibilitat d’agregar valor als nostres projectes. Entre els motius principals que es deriven d’aquest estudi s’inclouen l’obtenció de serveis pro bo, l’ajuda en la sensibilització i la influència per a crear un entorn favorable, i sobretot, l’aprenentatge i l’intercanvi d’experiències. En Nous Cims, som generadors de coneixement i apliquem un sistema SIGA (Seguiment, Avaluació i Aprenentatge) en tots els programes que desenvolupem. Per tant, la idea d’aprendre i intercanviar coneixements amb altres organitzacions és fonamental per a complir la nostra missió.

La Responsabilitat de les Empreses en el Món Actual i el seu compromís amb els Criteris ESG

En el context actual, les empreses juguen un paper crucial en la determinació del futur global. L’adopció de pràctiques ESG (ambientals, socials i de governança) representa el reconeixement que l’èxit econòmic està estretament vinculat al benestar social i ambiental. Les empreses tenen la responsabilitat de generar un impacte positiu en la societat i en el seu entorn, i aquesta responsabilitat s’ha convertit en un element essencial de la seva identitat i reputació. A més, constitueix un factor distintiu en comparació amb els seus competidors, alguna cosa que els consumidors consideren cada vegada més en triar productes o serveis. Les polítiques ESG de les empreses són fonamentals per a la seva relació amb totes les seves parts interessades.

La incorporació d’aquestes pràctiques ESG en les aliances entre empreses i entitats socials estableix un sòlid vincle entre els objectius socials i empresarials. Aquestes pràctiques permeten a les empreses avaluar i gestionar de manera més sistemàtica i transparent el seu impacte en la societat i el medi ambient. En col·laborar estretament amb organitzacions sense fins de lucre, les empreses poden ampliar la seva influència i recolzar projectes que estiguin alineats amb els seus valors i metes ESG.

Assegurar que aquestes col·laboracions siguin efectives requerirà una avaluació de l’impacte social. Un mesurament precís no sols evidencia la importància de les accions conjuntes, sinó que també possibilita la millora constant. La utilització d’indicadors clau d’acompliment (KPIs) relacionats amb aspectes ambientals, socials i de governança (ESG) facilita l’avaluació de l’avanç cap als objectius en matèria social i ambiental, la qual cosa permet a totes dues parts comprendre de manera més precisa l’abast de la seva contribució. L’elecció adequada d’aquests KPIs ajudarà l’empresa a comunicar de manera més efectiva el seu impacte social.

Desafiaments i Obstacles de les Aliances ESG

Encara que les aliances basades en pràctiques ESG poden tenir un gran impacte, s’enfronten a desafiaments. L’alineació de valors entre empreses i organitzacions sense fins de lucre pot ser complicada. A més, gestionar les expectatives i coordinar esforços pot ser difícil, especialment quan s’estableixen objectius ESG ambiciosos. També és essencial abordar possibles conflictes d’interès i garantir la transparència en les accions i resultats.

En resum, podem concloure que les col·laboracions en el tercer sector han demostrat ser una poderosa força per al canvi social, especialment quan el compromís del sector empresarial es reflecteix mitjançant la incorporació de pràctiques ESG en aquestes aliances. Això representa una nova manera d’involucrar al sector privat en la consecució d’objectius centrats en l’impacte social, com els de les organitzacions sense fins de lucre. A mesura que el tercer sector i el sector privat continuen col·laborant en diverses formes, s’expandeix el potencial per a abordar desafiaments globals, la qual cosa crea un camí cap a un futur més sostenible i inclusiu per a tots.

Des de la Fundació Nous Cims, i específicament des del programa Zing, col·laborem amb empreses que ens ajuden en totes les etapes del nostre projecte, brindant suport als joves als qui atorguem beques, des de la identificació de la seva vocació fins a la seva inserció laboral. Això agrega un toc d’excel·lència al treball que cadascun d’ells realitza, des del moment en què reben la beca fins que troben la seva primera oportunitat laboral.

Totes aquestes empreses contribueixen al nostre programa de diverses maneres, ja sigui finançant beques, proporcionant espais, participant en programes de voluntariat corporatiu, oferint mentoria o impartint xarrades professionals, o obrint les seves xarxes d’ocupació. Aquestes són diverses formes de crear col·laboracions estratègiques que ajuden a generar oportunitats per a joves talentosos que, fins ara, no havien rebut el suport necessari per a desenvolupar el seu potencial.

Veure article complet