Berta Villà, Project Manager Zing Network

Vivim en un món en constant canvi i desafiador, on la tecnologia, la digitalització, la intel·ligència artificial i les noves formes de treball ens plantegen reptes i oportunitats d’aprenentatge. Segons l’Informe sobre el Futur del Treball 2020 del Fòrum Econòmic Mundial, aproximadament la meitat de la força laboral en el món necessitarà adquirir noves habilitats en els pròxims anys, especialment en àrees com la resolució de problemes, l’autogestió, el treball col·laboratiu i el domini de tecnologies.

L’informe també identifica les següents habilitats com les més demandades pel mercat laboral en 2025:

 • Pensament analític i innovació
 • Aprenentatge actiu i estratègies d’aprenentatge
 • Resolució de problemes complexos
 • Pensament i anàlisi crítica
 • Creativitat, originalitat i iniciativa
 • Lideratge i influència social
 • Ús, control i monitoratge de la tecnologia
 • Disseny i programació de tecnologia
 • Resiliència, tolerància a l’estrès i flexibilitat
 • Raonament, solució de problemes i generació d’idees

En el passat, les habilitats tècniques específiques (hard skills) eren les més buscades per les empreses. No obstant això, en aquest nou paradigma, les habilitats toves o soft skills (indirectament relacionades amb l’acompliment laboral) són cada vegada més valorades.

Per a afrontar aquest desafiament, és fonamental invertir en educació. Una educació de qualitat pot reduir les desigualtats i trencar el cicle de la pobresa. És necessari garantir una educació inclusiva i equitativa, així com promoure oportunitats d’aprenentatge continu per a tots.

Aquest objectiu requereix la col·laboració de diferents actors:

 • Governs: han de centrar les seves polítiques públiques en l’educació.
 • Sector privat: ha d’invertir en àrees on l’administració pública no arriba.
 • Organitzacions no governamentals: han de treballar en l’educació dels joves i reforçar les habilitats transversals perquè puguin accedir a ocupacions de qualitat.

No obstant això, existeixen dificultats en l’actualitat. Més del 75% de les empreses de la Unió Europea afirmen tenir dificultats per a trobar treballadors amb les habilitats necessàries, i només el 37% dels adults reben formació de manera regular, segons Eurostat.

ZING Programme és un programa d’ocupabilitat de la Fundació Nous Cims el principal objectiu de la qual és millorar les oportunitats laborals de més de 2.000 joves en situació de vulnerabilitat que han participat en el programa. Això s’aconsegueix a través del descobriment vocacional, l’accés a estudis posteriors a l’obligatorietat i el suport personalitzat. El programa s’enfoca en el desenvolupament de les competències transversals més demandades en el mercat laboral, ampliant així les opcions per a accedir a ocupacions de qualitat.

El rol de la comunitat és fonamental en el procés formatiu i inserció laboral dels joves. Una comunitat és un grup de persones que comparteixen un objectiu comú. En el cas del Programa ZING, l’objectiu és ajudar a tots els joves de la xarxa a aconseguir una ocupació vocacional de qualitat mitjançant:

a) Reforçant les competències transversals més demandades pel mercat laboral.
b) Construint noves relacions personals i professionals que enriqueixin la seva xarxa de contactes per a assolir l’èxit educatiu i professional.

Impulsem una sèrie d’activitats i serveis basats en el treball per competències i en tres palanques estratègiques:

 1. Lifelong learning: La formació dels joves no es deté en finalitzar els seus estudis. En la nostra societat en constant canvi, és essencial continuar aprenent al llarg de la vida. Això es confirma en l’informe “Why lifelong learning is essential for modern society” de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE). Totes les activitats proposades als joves de la xarxa ZING, sigui en format en línia o presencial, són dirigides a treballar les competències més demandades per les empreses.
 2. Networking: Fomentem la creació de relacions personals i professionals a través d’activitats lúdiques, esportives i de la plataforma digital comunitària ZINGLAND.
 3. Compromís social: Empoderem als joves perquè siguin líders responsables i contribueixin a construir una societat més justa.

Veure article complet