ZING Network ha posat en marxa dues sessions formatives sobre dret laboral. Una d’elles adreçada a entitats col·laboradores de ZING Programme i una altra per a joves beneficiaris del mateix.

En ocasions alguns aspectes legals i administratius posen en perill el recorregut formatiu dels zingers. L’objectiu d’aquestes formacions és poder anticipar-se a aquests possibles riscos i facilitar una futura inserció laboral.

Les sessions estaran impartides per Eva Hobeich i Violeta Casadesús, professionals especialistes en dret i educació social de l’entitat Servei Solidari.

Aquestes accions d’acompanyament i suport a zingers i entitats formen part de el programa integral ZING.

FORMACIÓ PER A ENTITATS

24 de març a las 9h (online)

Formació general molt útil per conèixer els diferents tipus d’accés a l’mercat laboral per als joves i, concretament, els tipus de contractació específics pensats per a ells, així com recursos per a la incorporació a l’mercat laboral. Es tractarà específicament la situació dels joves que es troben sense permís de residència o amb permís de residència sense treball o en situació d’estudis, tot això amb l’objectiu de donar eines als professionals i educadors en l’acompanyament que fan a aquests joves.

FORMACIÓ PER A ZINGERS

25 de març a las 10h (online)

Té com a objectiu que els joves que es troben en situacions d’estudi o residència sense permís de treball puguin:

  • Saber les diferents possibilitats d’accés al mercat laboral.
  • Conèixer els diferents tipus de contractació (especialment tots els que fan referència a contractes formatius o en pràctiques).
  • Quines possibilitats tenen d’accedir a algun d’aquests contractes.